Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, DayNews24.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe www.daynews24.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea articolelor, pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

 

www.daynews24.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa să de email pe site-ul www.daynews24.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștrii contractuali.

 

De asemenea, www.daynews24.ro nu va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, chiar dacă ne asigurăm printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

 

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicități ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 

ACORDUL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, societatea DayNews24.Ro dorește să își asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.

 

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce va prelucrăm datele cu caracter personal atunci când solicități un produs/serviciu din site-ul web www.daynews24.ro

 

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care va prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta prin email la adresa: office@daynews24.ro

 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI 2016/679/UE aplicabil din 25 Mai 2018

 

DayNews24.ro, denumită în continuare Prestator

și

 

Societatea comercială / persoană fizică (clientul) acceptă prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal comunicate către DayNews24.ro(cod numeric personal, CIF/CUI, Nr. Reg Comerțului, adresa, număr de telefon, email), în condițiile următoare:

 

1. Temeiul prelucrării/stocării acestor date personale (nume, adresa, CNP, telefon, email, banca, cont bancar, etc) este constituit din contractele semnate și prevederile legale aplicabile.

Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu aceste contracte și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, Beneficiarul acceptă folosirea acestor date cu caracter personal de către DayNews24.ro în anumite activități specifice, cum ar fi: facturare, avizare, livrare, notificare prin email și sms, acces pe site-ul www.daynews24.ro (aria clienți), etc.

 

2. Durata folosirii și stocării acestor date cu caracter personal este durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și/sau a termenelor de arhivare ale DayNews24.ro

 

Că regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal furnizate pe site-ul DayNews24.ro pentru defasurarea activităților. Puteți să ne solicități oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situasiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

3. Datele cu caracter personal menționate în actele cu caracter comercial/contabil vor fi stocate pe durata specificată de legislația în vigoare.

 

4. După expirarea acestor termene, veți putea solicită în scris (email, poștal) ștergerea definitivă a acestor date cu caracter personal din programele de evidență ale DayNews24.ro

 

5. Aceste date cu caracter personal nu pot fi comunicate de către DayNews24.ro unui terț decât cu confirmarea scrisă a Beneficiarului și/sau în cazurile prevăzute expres de legislația în vigoare.

 

6. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a fi informat asupra prelucarii datelor cu caracter personal de către Prestator

 

7. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat, având dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic

 

8. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a se opune în scris prelucrării datelor cu caracter personal (ex: dacă scopul prelucrării este marketingul direct, etc.)

 

9. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a corectă în scris datele cu caracter personal inexacte

 

10. Beneficiarul (clientul) are dreptul de a solicită în scris ștergerea datele cu caracter persoanal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectare sau prelucrate și nu există nici un alt temei juridic de prelucrare a acestor date în continuare

 

11. Beneficiarul (clientul) poate restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Prestatorului verificarea corectitudinii datelor.

 

12. Acest acord se aplică asupra oricăror date cu caracter personal comunicate de către Beneficiar (client) pe durata aplicării contractelor semnate, atât înaintea acestuia acord cât și după semnarea acestui acord, în baza regulamentului 2016/679/UE aplicabil din dată de 25 Mai 2018

 

Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment  DayNews24.ro prin transmiterea solicitării dvs prin prin e-mail la adresa: office@daynews24.ro

servere vps gazduire web servere dedicate